Hampton Inn & Suites – Downtown Minneapolis

Minneapolis, MN, 55403